Hoppa till huvudinnehåll

Vår historia

För över 35 år sedan startade ridverksamheten…

År 2018 Styrelsen med andra förtroendevald driver hårt frågan om rivning av hela ruinparken. Beslut tas att det ska rivas under hösten 2018.

År 2017 KRF blir som första skånska ridskola Kvalitetsmärkt av Svenska Ridsportförbundet.

År 2016 Maria Gudmundson anställs som verksamhetchef.

År 2015 (sep/okt) Tillträde till ett helt nytt stall och ridhus!

År 2015 (aug) Efter ett tufft år i Gessie, men även många glada stunder – är nu väntan över. Höstterminen startar upp som vanligt på KRF i Klagshamn.

År 2015 (juni) Birgitta Magnusson valt att inte fortsätta som instruktör på KRF nästa termin. KRF kommer också inför nästa termin köpa in stora hästar och även några ponnys. Det blir en spännande ny tid i vårt nya stall men många nya vänner, både fyrbenta och tvåbenta.

År 2014 (aug) Höstterminen startas upp en vecka senare i den nya, men dock ännu tillfälliga anläggningen.

År 2014 (juli) är det klart KRF kommer under byggtiden att ha ridverksamheten förlagd i Gessie, vilket är ca 7 minuters bilfärd från Klagshamnsudden.

År 2014 (juni) KRF och SSE(Birgitta Magnusson) diskuterar framtida samarbete. KRF vill fortsätta hyra hästar och ponnys för sin ridverksamhet och ser gärna att Birgitta fortsätter sina lektioner som tidigare.

År 2014 (Juni) Kommunen meddelar att ridverksamheten måste förläggas till annan plats under nybyggnationen av stall i Klagshamn och man föreslår Jägersro. Detta är inget alternativ för KRF då ridverksamhetens upptagningsområde är i Klagshamn. KRF hittade själv ett stort fint ridhus och ett mindre stall i Gessie där ägaren var intresserad av att hysa ridverksamheten under denna period.

År 2014 (april) Samtliga politiska beslut är klubbade och klara! Nybygget kan börja!

År 2013 (sept) börjar PEAB riva KRF enligt avtal med Malmö stad. Rivning, sanering och nybyggnation skall pågå tills KRFs nya ridanläggning står klar år 2015.

År 2011-2013 Ridsportutredningen blir klar 2011 och den visar på en flytt till Naffentorp! Ett massivt NEJ från KRF:s sida kommuniceras tydligt. Kajsa Persson, Ingemar Holmén och Helle Knutsson har ett möte med PEAB som öppnar upp för nya möjligheter samtidigt som Malmö stad tar ett steg framåt. Malmös förvaltningar börjar samarbeta kring en lösning och KRF-PEAB enas.

År 2009 En från KRF initierad skrivelse skickas av MRCO till Malmö kommun med titeln ”Ridsportens Framtid i Malmö”, där man beskriver hur eftersatt underhållet för ridsporten är och hur oerhört tuff ridklubbarnas vardag är i bristen på underhåll, funktionsdugliga lokaler och bristen på moderna hållbara lösningar Man belyser snedfördelningen av resurser mellan könen i idrottsföreningarna och att en åtgärd behövs. Politikerna börjar lyssna och under en hemsk vinterstorm i mörkaste november 2009, får KRF besök av hela Fritidsnämnden. Alla besökare blir djupt chockerade över hur hemsk ridanläggningen ser ut och under vilka dåliga förhållanden KRF måste bedriva sin ridverksamhet. Man beslutar om att ta fram en ridsportutredning.

År 2007 tillträder en ny chef för fritidsförvaltningen och man ser över Malmös idrottsföreningar. KRF övergår till att vara en ideell förening.

År 1981 startade Ingeborg Borgström och Birgitta Magnusson tillsammans med några vänner en ridklubb på ett nedlagt stuteri i Gessie som fick namnet Gessie ridklubb. Verksamheten växte och bristen på bussförbindelser bidrog så småningom till beslutet att flytta verksamheten. BPAs nedlagda cementfabrik på Klagshamnsudden förvandlades till en ridanläggning med hjälp av frivilliga, ideella krafter. 1986 stod ridanläggningen klar och vid invigningen donerade BPA en check på 5000 kronor till ungdomssektionen. Gessie Ridklubb bytte så småningom namn till Klagshamns ryttarförening (KRF).