Hoppa till huvudinnehåll

Social media policy

Vi kommunicerar gärna i sociala medier. Det innebär att vi på Klagshamns Ryttarförening besvarar frågor och bemöter kritik där den uppstår. För oss är det oerhört viktigt att lyssna och ta till oss av det som sägs om oss och vår verksamhet samtidigt som vi besvarar frågor och försöker lösa problemen.
På Klaghamns Ryttarförening, nedan kallad KRF, uppmuntrar vi även våra förtroendevalda och anställda att prata om oss i sociala medier, förutsatt att man följer den policy som gäller.

Självklart vill vi att våra medlemmar, förtroendevalda och aktiva håller en god ton, har vår värdegrund med Kamratskap, Respekt och Gemenskap i bakhuvudet i all kommunikation, och bemöter alla på samma sätt de själva vill bli bemötta.

Det du skriver eller säger på sociala medier ska du kunna säga direkt till den person du möter och kunna se vederbörande i ögonen när du gör det.

De sociala medierna är ett starkt komplement till KRFs kommunikation och det huvudsakliga syftet, näst efter information, är interaktionen med våra medlemmar och andra viktiga målgrupper, som kan kommentera och diskutera det vi lägger upp i de olika kanalerna.

----------------------------------------

 • Sociala medier är relationsskapande
 • Tonen är positiv och öppen.
 • Vi besvarar frågor, korrigerar faktafel och hjälper kunder/medlemmar med en lösning.
 • Tänk efter före
 • Lev som vi lär
  Majoriteten av våra medlemmar är barn och ungdomar, tänk på hur ni framstår.
 • Tala sanning
 • Var dig själv och var transparant
  Vi är ärliga med vad vi heter och var vi jobbar. Håll isär rollerna när du yttrar dig som privatperson eller som representant för KRF. Även fast du talar som privatperson kan det uppfattas som att det är KRFs åsikter som du ger uttryck för.
 • Få godkännande vid uppläggning av bilder på människor.
  Försök så långt det går att fråga om godkännande innan du lägger upp bilder på människor. För bilder på minderåriga är det tillstånd från målsman som gäller.
 • Be alltid om tillstånd när du vill använda bilder som någon annan har tagit.

----------------------------------------

 • Vi släpper inte ut känslig information och medverkar inte i spekulationer.
 • Vi talar inte illa om andra aktörer inom ridsporten.
 • Vi undviker ironi och sarkasm.
 • Vi länkar inte till sajter med känsligt innehåll

----------------------------------------

Vi vill vara tydliga med hur vi bemöter dig i sociala medier. Ses där!